تجهیزات ابزار آزما

آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ و دیجیتال (TC-105)• تحقیق روش‌ های مدولاسیون دیجیتال و آنالوگ
• مدولاتور و دمدولاتور  FM ،AM ،SSB ،DSB-SC ،PWM ،CVSD ،ASK ،FSK PSK/QPSK
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
• سازنده فرکانس PLL
• فیلتر های پایین‌گذر و بالا‌گذر

 1.  مدولاتور/ دمدولاتور FM با سیگنال حامل 2kHz تا 20kHz
   مدولاتور/ دمدولاتور AM با سیگنال حامل 100kHz تا 2MHz
   مدولاتور/ دمدولاتور DSB-SC و SSB با سیگنال حامل 500kHz تا 1MHz
   سازنده فرکانس PLL با فرکانس کاری 1kHz تا 1.5MHz
   فرکانس تولیدی نوسان‌ساز 500kHz تا 10MHz
   محدوده فرکانسی فیلتر پایین‌گذر (3db-) 100Hz تا 800Hz
   محدوده فرکانسی فیلتر بالا‌گذر(3db-) 1kHz، 20kHz
   منبع تغذیه ثابت ±5V  و ±12V
   سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200kHz و تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
 2.  مدولاتور PWM با سیگنال صوت مدوله شده (500Hz تا 1kHz) و سیگنال صوت دمدوله شده (500Hz تا 700Hz)
   مدولاتور/ دمودلاتور دیجیتال PSK/QPSK با فرکانس سیگنال حامل 7kHz
   مدولاتور/ دمدولاتور ASK  با فرکانس سیگنال مدوله شده 1kHz تا 10kHz
   مدولاتور/ دمدولاتور ASK با فرکانس سیگنال مدوله شده 1kHzتا 10kHz
   تبدیل سیگنال آنالوگ به 8bit یا 256 گام و تبدیل سیگنال دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۹.۲MB