تجهیزات ابزار آزما

آموزنده تولید برق خورشیدی (فتوولتاییک)RE-100• بررسی مشخصات سلول خورشیدی فتوولتائیک
• ذخیره‌ ی انرژی خورشیدی در باتری
• استفاده از انرژی خورشیدی جهت روشنایی
• امکان اندازه‌گیری کمیت‌ های سلول خورشیدی و باتری
• تبدیل انرژی خورشیدی به برق متناوب با استفاده از اینورتر تک‌فاز

1) سلول خورشیدی 135W
2) مولتی متر
3) باتری 40Ah -12V
4) اینورتر خورشیدی 250W با خروجی 220V
5) باتری شارژر خورشیدی 250W  
6) بار روشنایی 40W*4