تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت و سیستم قدرت (104-RP)• امکان بررسی همزمان سیستم قدرت و حفاظت آن
• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
• امکان حفاظت خط انتقال، باس و ترانس
• حفاظت موتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن
• پست‌های انتقال شبکه قدرت با کلید های کنترل شونده و ایزولاتورها
• امکان بررسی اثر بار های غیرخطی برعملکرد رله
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه
• امکان اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان، زاویه قدرت و سایر مشخصات شبکه
• راکتور موازی جهت حفاظت خط انتقال در بی باری
• امکان بررسی پدیده فرانتی در خطوط انتقال بلند
• قابلیت افزودن خازن های سری و موازی در خطوط انتقال جهت جبران سازی

1) مدل باس بی نهایت
2) راکتور موازی برای جبران سازی خطوط بلند
3) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
4) مدل پست برق
5) خطوط انتقال
6) ترانسفورماتور سه‌ فاز
7) مولتی فانکشن مترهای سه‌ فاز
8) بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و موتور الکتریکی
9) بار الکتریکی غیرخطی
10) امکان کنترل دستی و اتوماتیک خطوط شبکه
11) خازن موازی جهت جبران توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
12) تایمر دیجیتال
13) خازن سری جهت جبران افت ولتاژ در خطوط انتقال بلند
14) دستگاه اندازه گیری زاویه قدرت  
15) رله حفاظت جریانی
16) رله حفاظت ولتاژی
17) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰.۱MB
9.7 مگابایت