تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت و شبیه ساز پست برق (103-RP)• امکان مشاهده و ثبت شکل موج‌های ولتاژ و جریان سه‌فاز
• امکان مشاهده‌ی همزمان سیگنال خطا و عملکرد رله
• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌گیری
• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
• امکان تغییر ولتاژ شبکه
• امکان حفاظت خط انتقال، باس و ترانس
• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن
• پست‌های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده و ایزولاتورها
• امکان بررسی اثر بارهای غیرخطی برعملکرد رله
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه
• امکان سنکرون سازی ژنراتور با باس بی نهایت

1) مدل باس بی نهایت
2) شبیه سازی توربین نیروگاه با موتور القایی سه‌ فاز تغذیه شده با‌ اینورتر
3) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
4) مدل پست برق
5) خطوط انتقال
6) ترانسفورماتور سه‌ فاز
7) مولتی فانکشن متر های سه‌ فاز
8) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و موتور الکتریکی
9) بار الکتریکی غیرخطی  
10) سنکرون ساز
11) تایمر دیجیتال
12) مانیتورینگ کامپیوتری همزمان سیگنال‌ های رله و شبکه قدرت
13) رله حفاظت فرکانسی
14) رله حفاظت جریانی
15) رله حفاظت ولتاژی
16) امکان افزودن رله های حفاظتی دیستانس و دیفرانسیل
17) CT  و PT با کلاس‌ های دقت متفاوت
18) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰.۱MB
10.19مگابایت