تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پایه (RP100)• بررسی مشخصات CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌ گیری
• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
• امکان مشاهده و ثبت شکل موج‌ های ولتاژ و جریان سه‌ فاز
• امکان تغییر ولتاژ شبکه
• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس

1) مدل‌ های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند
2) ترانسفورماتور سه‌ فاز
3) تایمر دیجیتال جهت اندازه گیری زمان رله ها
4) بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5) اتوترانس سه‌ فاز
6) تغذیه سه‌ فاز محافظت شده
7) رله حفاظت جریان بالا
8) رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
9) CT  و PT با کلاس‌ های دقت متفاوت
10) مولتی متر

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۱.۶MB
10.19 مگابایت