تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله اضافه جریان (RP-106)• بررسی رله حفاظت اضافه جریان و ولتاژ  با استفاده از رله ‌دیجیتال وبکو
• امکان حفاظت بار
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه
• مدل ساده پست‌ های انتقال شبکه قدرت با کلید های کنترل‌ شونده و ایزولاتور ها
• امکان بررسی و تنظیم توابع حفاظتی رله حفاظت پست به صورت اضافه جریان زمان ثابت و اضافه جریان زمان معکوس
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

1) رله حفاظت چند کاره با برند وبکو
2) مدل باس بی نهایت
3) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
4) مدل پست برق
5) بار الکتریکی خطی   
6) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به ‌میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰MB
10.19 مگابایت