تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پست برق و سیستم قدرت (105-RP)• امکان بررسی همزمان سیستم قدرت و حفاظت آن
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان و ولتاژ با استفاده از رله دیجیتال وبکو
• امکان تغییر ولتاژ شبکه
• امکان حفاظت خط انتقال
• حفاظت موتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن
• پست‌ های انتقال شبکه قدرت با کلید های کنترل شونده و ایزولاتور ها
• امکان بررسی اثر بار های غیرخطی بر عملکرد رله
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه

1) مدل باس بی نهایت
2) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
3) مدل پست برق
4) خطوط انتقال
5) اتوترانسفورماتور سه‌ فاز
6) مولتی فانکشن مترهای سه‌ فاز
7) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و موتور الکتریکی
8) بار الکتریکی غیرخطی
9) امکان کنترل دستی و اتوماتیک خطوط شبکه
10) مولتی متر
11) تایمر دیجیتال
12) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
13) خازن موازی جهت جبران توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰.۳MB
10.19 مگابایت