تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله دیستانس (108-RP)• بررسی رله حفاظت دیستانس  با استفاده از رله دیجیتال وبکو
• امکان حفاظت سه خط انتقال
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه
• مدل ساده پست‌ های انتقال شبکه قدرت با کلید های کنترل‌ شونده و ایزولاتور ها
• امکان بررسی و تنظیم توابع حفاظتی رله حفاظت پست برای‌بررسی محل وقوع خطا در یکی از سه منطقه مجاز
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

1) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
2) رله حفاظت چند کاره دیستانس با برند وبکو
3) مدل باس بی نهایت
4) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
5) مدل پست برق
6) بار الکتریکی خطی   
7) خطوط انتقال متوسط و بلند

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰MB
10.19 مگابایت