تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پست برق رله دیفرانسیل (107-RP)• بررسی رله حفاظت دیفرانسیل  با استفاده از رله دیجیتال وبکو
• امکان حفاظت ترانس
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه
• مدل ساده پست‌ های انتقال شبکه قدرت با کلید های کنترل شونده و ایزولاتور ها
• امکان بررسی و تنظیم توابع حفاظتی رله حفاظت پست برای حفاظت دیفرانسیل
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

1) مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
2) رله حفاظت چند کاره دیفرانسیل با برند وبکو
3) مدل باس بی نهایت
4) حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
5) مدل پست برق
6) بار الکتریکی خطی   

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰.۲MB
10.19 مگابایت