تجهیزات ابزار آزما

آموزنده رله و حفاظت پیشرفته (RP-102)• بررسی رله دیستانس دیجیتال
• بررسی رله دیفرانسیل دیجیتال
• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌ گیری
• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
• امکان مشاهده و ثبت شکل موج‌ های گذرای ولتاژ و جریان سه‌ فاز
• امکان تغییر ولتاژ شبکه
• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
• بررسی رله حفاظت سنکرون بودن
• بررسی رله حفاظت فرکانسی
• بررسی رله حفاظت بی متال
• بررسی رله کنترل فاز

1) مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند
2) ترانسفورماتور سه‌ فاز
3) ماژول مانیتورینگ و کنترل
4) بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5) اتوترانس سه‌ فاز
6) تغذیه سه‌ فاز محافظت شده
7) موتور القایی سه‌ فاز
8) ژنراتور سنکرون سه‌ فاز
9) رله حفاظت سنکرون بودن
10) رله حفاظت فرکانسی
11) رله حفاظت جریان از نوع بی متال
12) رله حفاظت جریان بالا
13) رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
14) رله حفاظت دیستانس
15) رله حفاظت دیفرانسیل جهت حفاظت ژنراتور و ترانس
16) رله حفاظت کنترل فاز
17) CT  و PT با کلاس‌های دقت متفاوت
18) اینورتر سه‌ فاز
19) مولتی متر
20) منبع تغذیه 0 تا 35VDC جهت تحریک ژنراتور سنکرون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۲.۵MB
10.19 مگابایت