تجهیزات ابزار آزما

آموزنده کارگاه برق خانگی (EW-100)1) کنتور تکفاز خانگی دیجیتال چند تعرفه ای یک عدد
2) کلید های تک پل و دو پل یک عدد
5) کلید های تبدیل صلیبی و تبدیل دو عدد
6) تایمر راه پله و فتوسل یک عدد
7) آیفون تصویری و در باز کن یک طبقه یک عدد
8) لامپ فلورسنت و لامپ‌ های رشته‌ ای همراه با مدار راه انداز یک عدد

پیاده سازی عملی مدارهای متنوع به وسیله میز ایستاده و شامل مدارات:

1) کنتور تک‌ فاز خانگی
2) کلید های تک‌ پل، دو پل، تبدیل و صلیبی
3) تایمر راه پله و فتوسل
4) آیفون تصویری و درب باز کن
5) لامپ فلورسنت و لامپ های رشته ای

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۲.۷MB