تجهیزات ابزار آزما

آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور (102-DC)• تحقیق رفتار فرآیندها در کنترل دیجیتال و آنالوگ
• کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور در وضعیت های کنترل سرعت و موقعیت
• بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال
• کنترل کننده‌های دیجیتال و آنالوگ تناسبی-مشتقی- انتگرالی
• امکان مشاهده و بررسی دقیق سیگنال‌ های دیجیتال و آنالوگ
• ماژول Embedded جهت پیاده سازی کنترل کننده های دیجیتال
• امکان مشاهده و ثبت سیگنال‌ های آنالوگ و دیجیتال در نرم‌افزار
• امکان پیاده سازی سیستم‌ ها تا مرتبه ششم
• امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت
• کنترل کننده‌ های پیش فاز و پس فاز

1) فرآیند کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور با فراهم بودن فیدبک‌ های آنالوگ و دیجیتال
2) سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده‌ی دیجیتال 8 بیتی و کلاک سنکرون ساز قابل تنظیم
3)کنترل کننده‌ های آنالوگ بهره تناسبی (2/0 تا20)، مشتقی (05/0 تا 10) و انتگرالی (1/0 تا 20) به همراه بهره‌ متغیر (2/0 تا 20) و کنترل کننده‌ های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده ی (1 تا 100)
4) ماژول کلاک سنکرون‌ ساز با‌فرکانس‌ های 0.1Hzتا 10Hz

5) فرآیند های پایه‌ ی

f

6)  کنترل کننده پیش فاز                                                            ..

f2

و کنترل کننده پس فاز

f3

7) مبدل‌ های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی
8) مشاهده‌ سیگنال‌ های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبناهای باینری و دهدهی
9) بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت
10) بهره‌های ثابت 0/1 و 10
11) جمع و تفریق کننده سه ورودی
12) بلوک معکوس کننده

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۹.۱MB
1.9 مگابایت