تجهیزات ابزار آزما

آموزنده کنترل آنالوگ (100-DC)• امکان پیاده سازی سیستم‌ ها تا مرتبه ششم
• امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت  
• کنترل کننده‌ های تناسبی-مشتقی-انتگرالی
• کنترل کننده‌ های پیش فاز و پس فاز
• تحقیق رفتار سیستم‌ های خطی
• طراحی ماژولار با امکان تغییر نقطه کار

1) مقیاس زمانی زمان واقعی

2) فرآیند های پایه

f

3) بهره‌ های ثابت 0/1 , 10

4) بلوک‌ های بهره تناسبی (0/2 تا20)، مشتقی (0/05 تا10) و انتگرالی (0/1 تا 20)

5) کنترل کننده پیش فاز

f2
6) کنترل کننده پس فاز


f3

7) جمع و تفریق کننده سه ورودی
8) بلوک معکوس کننده
9) بلوک تنظیم نقطه کار

 

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸.۹MB
1 مگابایت