تجهیزات ابزار آزما

آموزنده کنترل دیجیتال (101-DC)• تحقیق رفتار فرآیند های کنترل دیجیتال
• بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال
•کنترل کننده های دیجیتال تناسبی-مشتقی-انتگرالی بر مبنای محاسبات 8 بیتی
• امکان مشاهده و بررسی دقیق سیگنال‌ های دیجیتال با زمان به روز شدن قابل تنظیم
• ماژول Embedded جهت پیاده سازی کنترل کننده های دیجیتال
• پیاده سازی کنترل دیجیتال موقعیت  و سرعت سروو موتور
• امکان مشاهده و ثبت سیگنال‌ های آنالوگ و کوانتیزه شده در نرم‌افزار

1) سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده‌ی دیجیتال 8 بیتی و کلاک سنکرون ساز قابل تنظیم
2) کنترل کننده‌ های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده (1 تا 100)
3) ماژول کلاک سنکرون ساز با فرکانس های 0/1Hz تا10Hz
4) فرآیندهای پایه‌ی

f

5) فرآیند کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور
6) مبدل‌ های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی
7) مشاهده‌ سیگنال‌ های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبنا های باینری و دهدهی
8) بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸.۷MB
1.3 مگابایت