تجهیزات ابزار آزما

آموزنده کنترل سرعت موتور (103-IC)کنترل حلقه بسته سرعت موتور القایی سه‌ فاز توسط کنترل کننده PID و عملگر اینورتر سه‌ فاز و سنسور القایی صورت می ‌گیرد.


1) کنترل سرعت پیوسته موتور القایی سه‌ فاز از 0 تا 1700RPM
2) امکان اعمال اغتشاش توسط ترمز مغناطیسی کوپل شده با موتور
3) اینورتر سه‌ فاز 1kW به عنوان عملگر
4) سنسور القایی به همراه نمایشگر و مبدل مناسب
5) مرجع 0 تا 10V  جهت تغییر مرجع سرعت
6) کنترل کننده PID با محدوده‌ عملکرد وسیع

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۶.۸MB
1.5 مگابایت