تجهیزات ابزار آزما

رله سنکرون چک (IM-21)به منظور سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه استفاده از تجهیز سنکرون ساز ضرورت دارد. رله سنکرون چک به منظور بررسی دقیق امکان سنکرون کردن ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

  • ابعاد : 96*96*96 mm
  • 3 نمایشگر 4 رقمی
  • اندازه گیری دقیق ولتاژ و فرکانس تا دو رقم و ترتیب فاز
  • دقت اندازه گیری : 0.5%
  • محدوده مجاز ولتاژ ورودی : 140 تا 250 ولت و 40 تا 65 هرتز
  • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
  • 2 عدد کنتاکت NO و NC
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۱۳KB