تجهیزات ابزار آزما

سرعت سنج (IM-50)اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی با استفاده از این تجهیز صورت می گیرد. نمایش دور بر حسب RPM و RPS فراهم می باشد. علاوه بر این امکان دریافت ورودی پالسی با دامنه استاندارد 24 ولت و امکان شمارش پالس ها برای کاربرد های متنوع قابل استفاده می باشد.

  • ابعاد : 96*96*96 mm
  • نمایشگر 4 رقمی
  • اندازه گیری دقیق دور
  • دقت اندازه گیری : 0.5%
  • محدوده مجاز ولتاژ ورودی پالسی: 12 تا 24 ولت
  • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
  • قابلیت انتخاب واحد دور بر حسب RPM , RPS
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۹۰KB


برچسب ها: - سرعت سنج (IM-50)