تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت تکمیلی (PSA102)• اندازه‌ گیری و مشاهده همه ‌پارامتر های ‌شبکه ‌به ‌کمک نرم‌ افزار
• شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه قدرت
• کنترل از راه دور تجهیزات شبکه
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
•  بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• کنترل ولتاژ شبکه و پایداری آن
• پیاده سازی شبکه‌ های قدرت سه باسه
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

1) خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند بر مبنای مدل π
2) پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل دستی نرم افزاری
3) شبیه ساز نیروگاه برق با قابلیت کنترل از راه دور
4) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف و خازن
5) خازن جبران ساز سری
6) خازن جبران ساز موازی
7) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
8) مانیتورینگ و کنترل از طریق نرم افزار SCADA‌AZMA و تجهیزات اندازه گیری
9) ماژول اندازه‌ گیری اختلاف فاز ولتاژ ها
10) اتو ترانس سه‌ فاز
11) تجهیزات اندازه‌ گیری متنوع
12) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۲.۱MB
10.19 مگابایت