تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت پیشرفته (PSA103)• کنترل ولتاژ شبکه و پایداری آن
• پیاده سازی شبکه‌ های قدرت سه باسه
• اندازه گیری نرم افزاری همه پارامتر های حالت دائمی و گذرای شبکه
• امکان مشاهده شکل موج های پارامتر های شبکه قدرت
• شبیه سازی نسل آینده مراکز دیسپاچینگ بر مبنای PMU
• کنترل از راه دور تجهیزات شبکه
• اندازه گیری و مشاهده همه پارامتر های شبکه به کمک نرم افزار
• شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه برق
• کنترل از راه دور تجهیزات شبکه
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
•  بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان

1) مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنای مدل π
2) پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل از طریق نرم افزار و دستی
3) شبیه ساز نیروگاه برق با قابلیت کنترل از راه دور
4) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف و خازن
5) خازن جبران ساز سری
6) خازن جبران ساز موازی
7) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
8) مانیتورینگ و کنترل از طریق نرم افزار SCADA‌ AZMA و تجهیزات اندازه گیری
9) بررسی اثر FACTs در شبکه قدرت
10) کنترل حالت گذرای شبکه با استفاده از واحد اندازه‌ گیری فازور PMU
11) کنترل حالت گذرا و دائمی بر مبنای نرم افزار PMU AZMA
12) ماژول اندازه‌ گیری اختلاف فاز ولتاژ ها
13) اتو ترانس سه‌ فاز
14) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۳.۶MB
10.19 مگابایت