تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز بررسی سیستم های قدرت 1(PSA100)• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
• بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• امکان اندازه‌گیری زاویه و ضریب قدرت در خط انتقال
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

1) خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنای مدل π
2) پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل
3) شبیه ساز ژنراتور سنکرون
4) بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5) خازن جبران ساز سری
6) خازن جبران ساز موازی
7) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
8) اندازه گیر ولتاژ، جریان و توان
9) مولتی متر
10) ماژول اندازه‌گیری اختلاف فاز ولتاژها
11) اتو ترانس سه‌فاز
12) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۸MB
10.19 مگابایت