تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز تحلیل سیستم‌های انرژی (105-PSA)• تحلیل مشخصات خطوط انتقال قدرت
• جبران سازی خطوط در بار سلفی با استفاده از خازن موازی
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

1) مدل های خطوط انتقال متوسط و بلند
2) بار های الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
3) خازن جبران ساز خط
4) راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
5) مولتی فانکشن متر های سه‌ فاز
6) انواع فیوز محافظ
7) مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰MB
10.19 مگابایت