تجهیزات ابزار آزما

کارگاه آیفون صوتی و تصویری (ET-111)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات سیستم آیفون تصویری
• آشنایی با نحوه سیم کشی سیستم آیفون تصویری

1) پنل پشت در آیفون تصویری
2) گوشی تصویری
3) درباز کن
4) ترانس تغذیه آیفون تصویری
5) محافظ جان و فیوز مینیاتوری تکفاز

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۵.۱MB