تجهیزات ابزار آزما

کارگاه برق خانگی روشنایی (ET-101)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش کارعملی با لامپ های روشنایی رشته ای، هالوژن، فلورسنت،
کم مصرف(FPL)

FPL (1 لامپ
2) لامپ های هالوژن
3) لامپ رشته ای
4) پریزهای تغذیه
5) تایمر راه پله و شاستی مربوطه
6) کنتور تکفاز
7) فتوسل
8) کلید محافظ جان و مینیاتوری

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۷۷KB