تجهیزات ابزار آزما

کارگاه برق خانگی پایه (ET-100)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با استانداردهای انواع سیم، لوله و فیوز
• آشنایی با انواع مدارهای سیم کشی ساختمان
• آشنایی با روشهای ایمن سازی و سیستم های حفاظت اشخاص

1) کنتور تکفاز خانگی
2) کلیدهای تک پل
3) کلیدهای دو پل
4) کلیدهای تبدیل
5) کلیدهای تبدیل صلیبی
6) تایمر راه پله و فتوسل
7) آیفون تصویری و در باز کن
8) لامپ فلورسنت و لامپ های رشت های

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۵۳KB