تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیستم اعلام حریق ‌(116-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم اعلام حریق

1) پنل اعلام حریق آدرس پذیر
2) سنسور تشخیص گاز و نمایشگر آن در دو نوع متفاوت
3) کلید اضطراری اعلام حریق
4) آزیر هشدار نوری اعلام حریق

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۷۶KB