تجهیزات ابزار آزما

  • فارسی

بازدیدرئیس مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس پارک علم و فناوری خراسان از غرفه تجهیزات ابزارآزمابازدید رئیس مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس پارک علم و فناوری خراسان از غرفه شرکت تجهیزات ابزارآزما در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران


ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که از تاریخ 97/10/02 تا 97/10/06 در تهران برگزار شد و شرکت تجهیزات ابزار آزما با تکیه بر سال‌ها تجربه در حوزه فعالیت‌های دانشگاهی و صنعتی در نمایشگاه شرکت کرد.
در طول برگزاری این نمایشگاه، رئیس مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مهندس سید حسین موسوی و رئیس پارک علم و فناوری دکتر رضا قنبری از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.


تاریخ: 1398/10/21 دفعات بازدید: 35 بازدید