تجهیزات ابزار آزما

  • فارسی

پیاده سازی کنترل کننده‌ی مبدل رزونانسی باک با استراتژی ZCSمقدمه: معرفی مدار کمکی برای رسیدن به شرایط سوییچینگ نرم برای یک مبدل رزونانسی باک عملکرد مبدل بواسطه معرفی و به کارگیری کنترلر PID و کنترلر با منطق فازی بهبود می یابد.


مقدمه:

معرفی مدار کمکی برای رسیدن به شرایط سوییچینگ نرم برای یک مبدل رزونانسی باک
عملکرد مبدل بواسطه معرفی و به کارگیری کنترلر PID و کنترلر با منطق فازی بهبود می یابد.

مهم‌ترین مزایا:
  • کنترل ساده
  • همه تدوات الکترونیک قدرت به صورت نرم روشن می‌شوند
  • تعداد المان کم
تهیه و تنظیم: مهندس مرتضی شفیعی
 


تاریخ: دفعات بازدید: 4 بازدید