EN FA
سبد خرید 0

استاندارد IEC 61850


استاندارد IEC 61850


دانلود مقاله کامل

استاندارد IEC-61850

حامد ملااحمدیان کاسب، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما و استادیار گروه مهندسی برق موسسه آموزش عالی خراسان

اطلاعات مقاله

 

چکیده

واژگان كليدي:

IEC، IEC 61850، IEC61850-1400-1105،

 

با استفاده از سیستم اتوماسیون پست، امکان ارسال و دریافت اطلاعات در یک پست فشار قوی به شکل بسیار بارزی افزایش پیدا کرده است. تفاوت میان تجهیزات سازندگان مختلف از دیدگاه نحوه ارتباطات، متولیان انرژی الکتریکی در جهان را به سمت ایجاد یک استاندارد خاص برای اتوماسیون پست سوق داد. به همین منظور در سال 1994 یک گروه کاری غیررسمی از کمیته فنی 57 از استاندارد IEC طرح‌هایی را برای استانداردسازی ارتباطات در سیستم‌های اتوماسیون پست پایه‌ریزی کرد. براین اساس استاندارد IEC 61850 تدوین گردید.

 

 

1-     مقدمه

با استفاده از سیستم اتوماسیون پست، امکان ارسال و دریافت اطلاعات در یک پست فشار قوی به شکل بسیار بارزی افزایش پیدا کرده است. تفاوت میان تجهیزات سازندگان مختلف از دیدگاه نحوه ارتباطات، متولیان انرژی الکتریکی در جهان را به سمت ایجاد یک استاندارد خاص برای اتوماسیون پست سوق داد. به همین منظور در سال 1994 یک گروه کاری غیررسمی از کمیته فنی 57 از استاندارد IEC طرح‌هایی را برای استانداردسازی ارتباطات در سیستم‌های اتوماسیون پست پایه‌ریزی کرد. براین اساس استاندارد IEC 61850 تدوین گردید.

2-     تاریخچه

سیر تاریخی تدوین این استاندارد از سال 2000 تا سال 2004؛ به طور مختصر به شرح زیر است:

سال 2000: در ابتدا به بررسی دلایل و اثبات امکان‌پذیربودن تدوین چنین استانداردی پرداخته شد و تبادل اطلاعات میان تجهیزات ساخته شده توسط ABB، ALSTOM و SIEMENS(تأیید شده به وسیله FGH در آلمان) به عنوان هدف این استاندارد درنظرگرفته شد.

سال 2001: مؤلفه‌های فرامین و دستورات مورد بررسی قرارگرفت و در اجلاس گروه‌های عضو UCA در کانادا، به تأیید ABB، OMICRON  و SIEMENS رسید.

سال 2002: مبادله موفقیت‌آمیز نمونه‌های اندازه‌گیری شده آنالوگ به وسیله واحدهای متصل‌کننده تجهیزات ABB به تجهیزات SEMENs و نیز میان ادوات حفاظتی، توسط KEMA مورد تأیید قرارگرفت. (IEC61850-9-1)

سال 2003: بنابردرخواست مشتریان، ABB، ALSTOM و SIEMENS به صحت تبادل اطلاعات در باس ایستگاه رسیدگی نمودند. (IEC61850-8-1)

سال 2004: ABB در این راه ادامه داد و پس از انجام تمام جزئیات، پیاده‌سازی‌ها و رسیدگی به تبادل صحیح داده‌ها، این استاندارد را به اتمام رساند.

 

تاریخ:1400/12/15
بازدید:908 بازدید
مقالات
سلام، سوالی دارید در خدمتیم