FA
سبد خرید 0

آخرین مهلت انعقاد قرارداد های هشتمین دوره نمایشگاه با قیمت های قبلی


آخرین مهلت انعقاد قرارداد های هشتمین دوره نمایشگاه با قیمت های قبلی


براساس روال دورههای گذشته قیمت تجهیزات ،برای قراردادهای خریدارانی که تا قبل از پایان اردیبهشت ماه، نهایی و وجه مربوط به قرارداد واریز شود، مطابق با قیمتهای سامانه در سال 1399 خواهد بود و پس از این تاریخ، شرکت ها می‌توانند از فروش با قیمت های قبلی خودداری کنند.

لذا برای بهره مندی از فرصت عقد قرارداد با قیمت های قطعی سال قبل، هرچه زودتر نسبت به عقد قرارداد و واریز وجه اقدام کنید.

در صورتی که تاکنون اقدامی نکرده اید، همچنان امکان دریافت پیش فاکتور از شرکت ها و خرید جدید وجود دارد.

برای اطلاع از فرآیند خرید و نحوه معرفی نماینده خریدار به لینک ذیل مراجعه کنید.

https://iranlabexpo.ir/news/68238

تاریخ:1400/02/05
بازدید:1070 بازدید