FA
سبد خرید 0

ساخت آموزنده شبیه ساز سیستم های قدرت با زیرساخت واحد اندازه گیر فازور (PMU) برای اولین بار در کشور


ساخت آموزنده شبیه ساز سیستم های قدرت با زیرساخت واحد اندازه گیر فازور (PMU) برای اولین بار در کشور


محصول آزمایشگاهی شبیه ساز سیستم های قدرت مدل PSA-103 امکان بررسی رفتار شبکه برق را فراهم مینماید. در این مجموعه آموزشی برای اولین بار در کشور زیرساخت واحد اندازه گیر فازور یا Phasor Measurement Unit (PMU) طراحی و پیاده سازی شده است. امکان مانیتورینگ سریع پارامترهای دامنه، فاز و فرکانس در باس های مختلف شبکه در این محصول فراهم شده است.

یک واحد مرکزی که نقش مستر را دارد اطلاعات را از پنج واحد محلی که نقش اسلیو را دارند دریافت نموده و آنها را در کامپیوتر دریافت، تحلیل، مانیتورینگ و لاگ برداری می نماید. از پنج واحد محلی PMU، سه عدد پست انتقال بوده و دو عدد اندازه گیر چند منظوره هستند.

نرخ نمونه برداری از ولتاژ و جریان 64 نمونه در سیکل معادل 3200 نمونه در ثانیه می باشد. پس از پردازش اولیه داده های نمونه برداری شده، دامنه و فاز ولتاژها و جریان های سه فاز همراه با فرکانس دقیق شبکه برای واحد مرکزی ارسال می شوند. نرخ ارسال داده های دامنه و فاز 200 میلی ثانیه بوده و با یان زمان امکان رصد تغییرات لحظه ای فاز، دامنه و فرکانس در شبکه فراهم می گردد.

تاریخ:1399/11/06
بازدید:949 بازدید