FA
سبد خرید 0

مصاحبه مهندس سید وحید حسینی مديرعامل شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه


مصاحبه مهندس سید وحید حسینی مديرعامل شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه


مدیرعامل شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه در برنامه رادیویی صدای خراسان رضوی حضور یافت و در زمینه های مختلف حوزه فعالیت این شرکت به مصاحبه پرداخت. مهندس سید وحید حسینی ضمن تشریح عملکرد و فعالیتهای صورت گرفته در سطح شرکت پیرامون چشم انداز  و توانمندی­ های شرکت مطالبی مطرح نمودند.

تاریخ:1398/10/21
بازدید:105 بازدید