EN FA
سبد خرید 0

آموزنده مدارهای تکنیک پالس - مدل AE-101

آموزنده مدارهای تکنیک پالس بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه تکنیک پالس و آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بلعکس
 • امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
 • بررسی پاسخ مدارهای RLC به شکل موج های استاندارد
 • بررسی انواع نوسان سازها و اشمیت تریگر
 • بررسی رفتار سوییچ MOSFET
 1. مشتق گیر غیر فعال RC و RL
 2. انتگرال گیر غیر فعال RC
 3. مولتی ویبراتور آاستابل، ب یاستابل، مونو استابل با OP-AMP
 4. مولتی ویبراتور آاستابل، ب یاستابل، مون واستابل مبتنی بر ترانزیستور
 5. اشمیت تریگر مبتنی بر OP-AMP
 6. تبدیل سیگنال آنالوگ به 8 bit یا 256 گام و تبدیل سیگنال دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
 7. منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
 8. سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200KHz و تولید شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی
عکس
توضیحات
کد
نوسان ساز
این ماژول جهت انجام آزمایش های مربوط به انواع نوسان سازها به کار می رود.
مشخصات:
• نوسان ساز آاستابل، بیاستابل و مونواستابل مبتنی بر OP-AMP
• نوسان ساز آاستابل، بیاستابل و مونو استابل مبتنی بر ترانزیستور
AE-94
آی سی 555
از این ماژول جهت اجرای چند مدار کاربردی با استفاده از آی سی 555 مورد استفاده قرار می گیرد.
• مدار مولد سیگنال
• مدار مولد PWM ، مدار فلشر
• مدار دیمر ال ای دی
AE-90
اشمیت تریگر
ساخت مدار اشمیت تریگر به شش روش مختلف بر روی این ماژول فراهم شده است.
AE-97
منبع
این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ خروجی DC ثابت ±5V و ±12V
• جریان خروجی ثابت +5V/0.3A، -5/0.3A، +12V/0.3A، -12V/0.3A
• فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور 10Hz تا 200KHz
• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AE-20
فیلتر
این ماژول جهت پیاده سازی انواع فیلترها به کار می رود.
مشخصات:
• انواع فیلترهای غیرفعال RL ،RC و RLC
• انواع فیلترهای فعال ترانزیستوری مبتنی بر BJT و MOSFET
AE-93
مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
این ماژول جهت تبدیل سیگنال های آنالوگ و دیجیتال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
تبدیل سیگنال آنالوگ به 8bit یا 256 گام
• تغذیه  (5V (A/D+
• ورودی آنالوگ 0 تا 5V
• تغذیه ) (12V (D/A±
• خروجی دیجیتال ( D/A ) به صورت تکی یا تفاضلی
• ورودی دیجیتال ( 8bit (D/A
AE-50
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم