FA
سبد خرید 0
کارگاه سیستم آنتن مرکزی بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  •  آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم آنتن مرکزی
  • آشنایی با انواع اسپلیتر آنتن مرکزی
  •  آشنایی با سیستم VHF و UHF
  •  آشنایی با سیگنال سنج و تقویت کننده سیگنال آنتن مرکزی
  • آنتن UHF
  •  آنتن VHF
  •  تقویت کننده سیگنال
  •  سیگنال سنج
  •  اسپلیتر
  •  تقویت کننده سیگنال
158,000,000ریال