FA
سبد خرید 0

آموزنده کارگاه سیم پیچی بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه کارگاه سیم پیچی و همچنین آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات استفاده می گردد.

164,000,000ریال