EN FA
سبد خرید 0

آموزنده رله و حفاظت، مدل تکمیلی - RP-101

آموزنده رله و حفاظت مدل تکمیلی، بر اساس سرفصل‌های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می‌باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه رله و حفاظت و همچنین آموزش پرسنل شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع نیروی برق، صنایع و کارخانجات استفاده می‌گردد. از قابلیت‌های این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 •  بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌گیری
 •  بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
 •  بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
 •  امکان اندازه‌گیری کمیت‌های شبکه
 •  امکان شبیه‌سازی انواع خطا در شبکه
 •  امکان تغییر ولتاژ شبکه
 •  امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
 •  حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
 •  بررسی رله حفاظت سنکرون بودن
 •  بررسی رله حرارتی موتوری
 •  بررسی رله کنترل فاز
 •  بررسی رله کنترل بار
 1.  مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند
 2.  ترانسفورماتور سه‌فاز
 3.  مولتی فانکشن متر سه‌فاز
 4.  بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
 5.  مدارشکن
 6.  تغذیه سه‌فاز محافظت شده
 7.  موتور القایی سه‌فاز
 8.  ژنراتور سنکرون سه‌فاز
 9.  رله حفاظت سنکرون بودن
 10.  شبیه ساز انواع خطا در شبکه
 11.  CT و PT با کلاس‌های دقت متفاوت
 12.  رله حفاظت جریان بالا
 13.  رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
 14.  اینورتر سه‌فاز
 15.  مولتی متر
 16.  رله حرارتی افزایش جریان
 17.  رله کنترل بار و فاز
 18.  تایمر دیجیتال
 19.  اتو ترانس سه فاز
عکس
توضیحات
کد
مولتی متر
دستگاه اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... می باشد.
مشخصات:
• قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC و DC
• قابلیت اندازه گیری جریان AC و DC
• قابلیت اندازه گیری مقاومت
RP-31
رله حرارتی افزایش جریان
این ماژول جهت حفاظت بارهای الکتریکی در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حفاظت سه فاز جریان
• حفاظت به روش بی متال حرارتی همراه با کلید وصل و قطع
RP-67
رله حفاظت جریان
این ماژول جهت حفاظت خط انتقال، ترانس و ژنراتور در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حفاظت جریان سه فاز
• سه عدد CT جهت اندازه گیری
• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
RP-61
رله حفاظت بار
این ماژول به منظور حفاظت بار استفاده می شود.
مشخصات: امکان تنظیم دیجیتالی پارامتر های رله حفاظت جریان سه فاز 2 عدد CT جهت اندازه گیری
RP-69
ترانس جریان یا CT
این ماژول جهت بررسي رفتار CT هاي متفاوت و کاربرد آن در حفاظت شبکه مورد استفاده قرار مي گیرد
مشخصات:
• دو کلاس دقت متفاوت از CT ها
• سه عدد CT در هر کلاس دقت
• قابلیت اندازه گیری جریان تا 10A
RP-82
ترانس ولتاژ یا PT
ترانس ولتاژ یا PT
این ماژول جهت آشنایی با کاربرد PT در حفاظت شبکه و بررسی رفتار PT های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• دو کلاس دقت متفاوت از PT ها 
• سه عدد PT در هر کلاس دقت 
• قابلیت اندازه گیری ولتاژ تا 500
RP-81
مدارشکن
جهت برق دار کردن و یا قطع بخشی از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حداکثر جریان قابل تحمل کنتاکتها 9 آمپر
• امکان فرمان در محل و یا از راه دور
RP-03
رله حفاظت سنکرون بودن
این ماژول جهت بررسی و نظارت بر سنکرون بودن ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده
قرار میگیرد.
مشخصات:
• حفاظت سنکرون بودن سهفاز
• سه عدد PT جهت اندازهگیری
• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
RP-62
بار القایی
این ماژول به عنوان بار القایی و مدل مصرف توان راکتیو در شبکه استفاده می گردد.
مشخصات:
• 9 عدد بار سلفی
• سرهای مشترک متصل شده به نول
RP-40
بار خازنی
بار خازنی و تولیدکننده توان راکتیو در شبکه توزیع و انتقال می باشد.
مشخصات:
• 9 عدد خازن 5μF )سه خازن برای هر فاز(
• ولتاژ نامی 220
RP-42
بار مقاومتی
بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.
مشخصات:
• 9 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول
RP-41
شبیه ساز خطا
به منظور ایجاد خطاهای فاز به زمین، فاز به فاز و... در شبکه قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• شبیه سازی مقاومت زمین در محدوده 0 تا 10 اهم
• امکان اعمال فرمان دستی و یا از راه دور
RP-02
تایمر دیجیتال
این ماژول جهت اندازه گیری زمان عملکرد رله های حفاظتی شبکه قدرت می باشد.
مشخصات:
• دقت اندازه گیری 001 / 0 ثانیه
• دارای یک کنتاکت خروجی
RP-68
خط انتقال
این ماژول مدل خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند میباشد. مدل ارائه شده مبتنی بر مدل دو قطبی نوع پی میباشد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری 400 kV ، جریان کاری 1200A با مقیاس یک هزارم
• پارامترهای سری خط انتقال در سه فرم: 11mH ،1/7 Ω و 180mH ،6 Ω و 150mH ، 14/9 Ω
• پارامترهای موازی خط انتقال در سه فرم: 1mF ،0/1 mF و 2/5 mF
• مقاومت و اندوکتانس مسیر نول 10Ω و 200mH
RP-80
مولتی فانکشن متر سه فاز
این ماژول جهت اندازه گیری پارامترهای شبکه از قبیل ولتاژ، جریان، انواع توان، ضریب توان، اختلاف فاز ولتاژ و جریان، فرکانس و... مورد استفاده قرار می گیرد
مشخصات:
• قابلیت اندازه گیری کمیت های سه فاز به همراه سیم نول
• قابلیت اندازه گیری ضریب توان های پیشفاز و پسفاز
• ولتاژ و جریان اندازه گیری 5A ،400V
• فرکانس اندازه گیری 40Hz تا 60
RP-30
اینورتر سه فاز
این ماژول جهت کنترل دور موتور القایی گرداننده ژنراتور سنکرون و تنظیم فرکانس خروجی ژنراتور استفاده می شود.
مشخصات:
• ولتاژ خط سه فاز متغیر از 0 تا 220V
• فرکانس کاری متغیر از 0 تا 70Hz
• نمایشگر کمیت های خروجی
• توان یک اسب بخار
RP-11
اتو ترانس سه فاز
 این ماژول جهت تنظیم پیوسته ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: ولتاژ کاری سه فاز به همراه سیم نول خروجی متغیر 0 تا 120 درصد ولتاژ کاری 0 تا 400V خط توان 2kVA
 
RP-12
ترانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتور سه فاز با نسبت تبدیل 190 / 190 / 380 ولت امکان استفاده از آرایشهای مختلف ستاره، مثلث و زیگزاگ را فراهم می سازد.
مشخصات:
• توان ظاهری 950VA
• ولتاژ اولیه 380V و دو ولتاژ ثانویه 190V
RP-13
رله کنترل فاز
به منظور بررسی درستی ترتیب فازها بخصوص در کاربرد حفاظت موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سه عدد چراغ سیگنال
• کارکرد فقط با یک ترتیب فاز مجاز
• کنترل فاز برای سه فاز
RP-63
باس بینهایت
این ماژول مدل باس بینهایت شبکه برق می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ تغذیه سه فاز 50Hz ،380V
• فیوز محافظ جان 30mA
• سه عدد فیوز مینیاتوری تکفاز 6C
• سه عدد چراغ سیگنال
• سه عدد فیوز شیشه ای
RP-10
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم