FA
سبد خرید 0
آموزنده رله و حفاظت پیشرفته بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه رله و حفاظت و همچنین آموزش پرسنل شرکت های برق منطقه ای، توزیع نیروی برق، صنایع و کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 •  بررسی رله دیستانس دیجیتال
 •  بررسی رله دیفرانسیل دیجیتال
 •  بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه‌گیری
 •  بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
 •  بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال
 •  امکان تغییر ولتاژ شبکه
 •  امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
 • امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه
 •  حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان
 •  بررسی رله حفاظت سنکرون بودن
 •  بررسی رله حفاظت فرکانسی
 •  بررسی رله حفاظت بی متال
 •  بررسی رله کنترل فاز
 • بررسی رله کنترل بار
 •  مدل خط متوسط 
 •  ترانسفورماتور سه‌فاز
 •  مولتی فانکشن‌متر سه‌فاز
 •  بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
 • ماژول شبیه ساز خطا در شبکه
 •  منبع تغذیه متغیر
 •  تغذیه سه‌فاز محافظت شده
 •  موتور القایی سه‌فاز و ژنراتور سنکرون سه‌فاز
 •  رله حفاظت سنکرون بودن
 • رله حفاظت فرکانسی
 • رله حفاظت جریان از نوع بی متال
 • رله حفاظت جریان بالا
 • رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
 •  رله حفاظت دیستانس
 • رله حفاظت دیفرانسیل جهت حفاظت ژنراتور و ترانس
 •  رله حفاظت کنترل فاز
 • رله کنترل بار
 • CT  و PT با کلاس‌های دقت متفاوت
 • اینورتر سه‌فاز و مولتی متر
عکس
توضیحات
کد
رله حفاظت فرکانس
این ماژول جهت حفاظت فرکانسی تجهیزات از قبیل ترانس و ژنراتور در برابر تغییرات فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حفاظت فرکانس سه فاز
• سه عدد CT جهت اندازه گیری
• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
RP-64
رله حفاظت بار
این ماژول به منظور حفاظت بار استفاده می شود.
مشخصات: امکان تنظیم دیجیتالی پارامتر های رله حفاظت جریان سه فاز 2 عدد CT جهت اندازه گیری
RP-69
رله حرارتی افزایش جریان
این ماژول جهت حفاظت بارهای الکتریکی در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حفاظت سه فاز جریان
• حفاظت به روش بی متال حرارتی همراه با کلید وصل و قطع
RP-67
خط انتقال متوسط
خط متوسط در این ماژول بر اساس مدل π خطوط انتقال واقعی در شبکه ایران در نظر گرفته شده اند.  
مشخصات:
• مقیاس توان یک به میلیون
• مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار
• مدل خط متوسط از خط علی آباد-جاجرم استخراج شده است.
RP-83
بار مقاومتی
بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.
مشخصات:
• 9 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول
RP-41
مولتی متر
دستگاه اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... می باشد.
مشخصات:
• قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC و DC
• قابلیت اندازه گیری جریان AC و DC
• قابلیت اندازه گیری مقاومت
RP-31
رله حفاظت جریان
این ماژول جهت حفاظت خط انتقال، ترانس و ژنراتور در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حفاظت جریان سه فاز
• سه عدد CT جهت اندازه گیری
• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
RP-61
ترانس جریان یا CT
این ماژول جهت بررسي رفتار CT هاي متفاوت و کاربرد آن در حفاظت شبکه مورد استفاده قرار مي گیرد
مشخصات:
• دو کلاس دقت متفاوت از CT ها
• سه عدد CT در هر کلاس دقت
• قابلیت اندازه گیری جریان تا 10A
RP-82
بار خازنی
بار خازنی و تولیدکننده توان راکتیو در شبکه توزیع و انتقال می باشد.
مشخصات:
• 9 عدد خازن 5μF )سه خازن برای هر فاز(
• ولتاژ نامی 220
RP-42
رله حفاظت سنکرون بودن
این ماژول جهت بررسی و نظارت بر سنکرون بودن ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده
قرار میگیرد.
مشخصات:
• حفاظت سنکرون بودن سهفاز
• سه عدد PT جهت اندازهگیری
• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
RP-62
مولتی فانکشن متر سه فاز
این ماژول جهت اندازه گیری پارامترهای شبکه از قبیل ولتاژ، جریان، انواع توان، ضریب توان، اختلاف فاز ولتاژ و جریان، فرکانس و... مورد استفاده قرار می گیرد
مشخصات:
• قابلیت اندازه گیری کمیت های سه فاز به همراه سیم نول
• قابلیت اندازه گیری ضریب توان های پیشفاز و پسفاز
• ولتاژ و جریان اندازه گیری 5A ،400V
• فرکانس اندازه گیری 40Hz تا 60
RP-30
تایمر دیجیتال
این ماژول جهت اندازه گیری زمان عملکرد رله های حفاظتی شبکه قدرت می باشد.
مشخصات:
• دقت اندازه گیری 001 / 0 ثانیه
• دارای یک کنتاکت خروجی
RP-68
رله کنترل فاز
به منظور بررسی درستی ترتیب فازها بخصوص در کاربرد حفاظت موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سه عدد چراغ سیگنال
• کارکرد فقط با یک ترتیب فاز مجاز
• کنترل فاز برای سه فاز
RP-63
اتو ترانس سه فاز
 این ماژول جهت تنظیم پیوسته ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: ولتاژ کاری سه فاز به همراه سیم نول خروجی متغیر 0 تا 120 درصد ولتاژ کاری 0 تا 400V خط توان 2kVA
 
RP-12
بار القایی
این ماژول به عنوان بار القایی و مدل مصرف توان راکتیو در شبکه استفاده می گردد.
مشخصات:
• 9 عدد بار سلفی
• سرهای مشترک متصل شده به نول
RP-40
ترانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتور سه فاز با نسبت تبدیل 190 / 190 / 380 ولت امکان استفاده از آرایشهای مختلف ستاره، مثلث و زیگزاگ را فراهم می سازد.
مشخصات:
• توان ظاهری 950VA
• ولتاژ اولیه 380V و دو ولتاژ ثانویه 190V
RP-13
باس بینهایت
این ماژول مدل باس بینهایت شبکه برق می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ تغذیه سه فاز 50Hz ،380V
• فیوز محافظ جان 30mA
• سه عدد فیوز مینیاتوری تکفاز 6C
• سه عدد چراغ سیگنال
• سه عدد فیوز شیشه ای
RP-10
مدارشکن
جهت برق دار کردن و یا قطع بخشی از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• حداکثر جریان قابل تحمل کنتاکتها 9 آمپر
• امکان فرمان در محل و یا از راه دور
RP-03
واحد سنکرون ساز
این ماژول جهت سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سه فاز
• کلید سنکرون سازی سه فاز
• سه چراغ سیگنال رشته ای 400V جهت تنظیم ترتیب فازها
RP-01
شبیه ساز خطا
به منظور ایجاد خطاهای فاز به زمین، فاز به فاز و... در شبکه قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• شبیه سازی مقاومت زمین در محدوده 0 تا 10 اهم
• امکان اعمال فرمان دستی و یا از راه دور
RP-02
اینورتر سه فاز
این ماژول جهت کنترل دور موتور القایی گرداننده ژنراتور سنکرون و تنظیم فرکانس خروجی ژنراتور استفاده می شود.
مشخصات:
• ولتاژ خط سه فاز متغیر از 0 تا 220V
• فرکانس کاری متغیر از 0 تا 70Hz
• نمایشگر کمیت های خروجی
• توان یک اسب بخار
RP-11
ترانس ولتاژ یا PT
ترانس ولتاژ یا PT
این ماژول جهت آشنایی با کاربرد PT در حفاظت شبکه و بررسی رفتار PT های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• دو کلاس دقت متفاوت از PT ها 
• سه عدد PT در هر کلاس دقت 
• قابلیت اندازه گیری ولتاژ تا 500
RP-81
رله حفاظت دیستانس
این ماژول جهت حفاظت دیستانس خط انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سه عدد CT و سه عدد PT جهت اندازه گیری 
• ولتاژ کاری 0 تا 400V 
• جریان کاری 0 تا 5A
• رله دیجیتال قابل تنظیم
RP-66
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم