FA
سبد خرید 0
 آموزنده رله و حفاظت، پست برق و سیستم قدرت بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه رله و حفاظت و همچنین آموزش پرسنل شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • امکان بررسی همزمان سیستم قدرت و حفاظت آن
 • بررسی رله حفاظت اضافه جریان و ولتاژ با استفاده از رله دیجیتال وبکو
 •  امکان تغییر ولتاژ شبکه
 • بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
 •  امکان حفاظت خط انتقال
 •  دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن
 • بررسی تغییر بارهای الکتریکی خطی شامل سلف، مقاومت و موتور الکتریکی
 •  پست‌های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده و ایزولاتورها
 • امکان بررسی اثر بارهای غیرخطی برعملکرد رله
 • امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه
 • امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه
 • حفاظت از ترانس
 •  مدل باس بی نهایت
 •  حفاظت تجهیزات با انواع فیوز
 •  مدل پست برق
 •  خطوط انتقال
 • ترانس های افزاینده و کاهنده ولتاژ شبکه
 •  مولتی فانکشن متر سه‌فاز
 •  بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف 
 •  امکان کنترل دستی و اتوماتیک خطوط شبکه
 • مولتی متر
 • تایمر دیجیتال
 •  خازن موازی جهت جبران توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
 • دو عدد ترانس کاهنده و افزاینده
 •  مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم