EN FA
سبد خرید 0

آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ - مدل TC-101

آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه مدارهای مخابراتی آنالوگ و آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • تحقیق روش های مدولاسیون آنالوگ
 • مدولاتور و دمدولاتور FM ،AM ،SSB ،DSB-SC
 • سازنده فرکانس PLL
 • امکان اعمال سیگنال های ورودی متفاوت
 • فیلترهای پایین گذر و بالا گذر
 • مدولاتور/ دمدولاتور FM با سیگنال حامل 2kHz تا 20kHz
 • مدولاتور/ دمدولاتور AM با سیگنال حامل 100kHz تا 2MHz
 • مدولاتور/ دمدولاتور DSB-SC و SSB با سیگنال حامل 500kHz تا 1MHz
 • سازنده فرکانس PLL با فرکانس کاری 1kHz تا 1.5MHz
 • فرکانس تولیدی نوسان ساز 500kHz تا 10MHz
 • محدوده فرکانسی فیلتر پایین گذر 100Hz -3db تا 800Hz
 • محدوده فرکانسی فیلتر بالا گذر 20kHz ،1kHz -3db
 • منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
 • سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200kHz و تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
عکس
توضیحات
کد
نوسان ساز و فیلتر پایین گذر/ با لا گذر
این ماژول شامل بخشهای نوسان ساز (هارتلی) و (کولپیتس) و فیلتر بالا گذر و پایین گذر می باشد.
مشخصات:
• فرکانس تولیدی نوسان ساز 500kHz تا 10MHz
• محدوده فرکانسی فیلتر پایینگذر(100Hz (-3db تا 800Hz
• محدوده فرکانسی فیلتر بالاگذر (1kHz (-3db تا 20kH
TC-94
ترکیب کننده فرکانس PLL
این ماژول جهت پیاده سازی PLL مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• فرکانس کاری 1kHz تا 1.5MHz
• فرکانس کریستال 1kHz یا 10kH
TC-93
مدولاتور/ دمدولاتور FM
این ماژول جهت انجام مدولاسیون/دمدولاسیون آنالوگ FM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سیگنال حامل مدولاتور(2kHz (LM566 تا 20kHz
• سیگنال صوت مدولاتور (1kHz (LM566 تا 5kHz
• سیگنال حامل دمدولاتور(2kHz (LM565 تا 20kHz
• سیگنال صوت دمدولاتور (1kHz (LM565 تا 5kH
TC-96
منبع تغذیه
این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ خروجی DC ثابت 5V , ±12V± 
• جریان خروجی ثابت 5/0.3A , ±12V/0.3A± 
• فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور 10Hz تا 200kHz
• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
TC-20
مدولاتور/ دمدولاتور DSB-SC ،SSB
این ماژول جهت انجام مدولاسیون DSB-SC و SSB بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سیگنال حامل مدولاتور 500kHz ،Digital-SC تا 1MHz و دمدولاتور 500kHz
• سیگنال صوت مدولاتور 1kHz ،DSB-SC تا 2kHz و دمدولاتور 1kHz تا 3kHz
• سیگنال حامل مدولاتور 453kHz ،SSB و دمدولاتور 453kHz
• سیگنال صوت مدولاتور 1kHz ،SSB تا 2kHz و دمدولاتور 2kHz
TC-97
مدولاتور/ دمدولاتور AM
این ماژول جهت انجام مدولاسیون/ دمدولاسیون آنالوگ AM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• فرکانس سیگنال حامل 100kHz تا 2MHz
• فرکانس سیگنال صوت 1kHz تا 3kHz
• ولتاژکاری مدولاتور (12V±) و دمولاتور (12V±)
TC-99
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم