EN FA
سبد خرید 0

آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ - مدل TC-101

آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه مدارهای مخابراتی آنالوگ و آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • تحقیق روش های مدولاسیون آنالوگ
 • مدولاتور و دمدولاتور FM ،AM ،SSB ،DSB-SC
 • سازنده فرکانس PLL
 • امکان اعمال سیگنال های ورودی متفاوت
 • فیلترهای پایین گذر و بالا گذر
 1. مدولاتور/ دمدولاتور FM با سیگنال حامل 2kHz تا 20kHz
 2. مدولاتور/ دمدولاتور AM با سیگنال حامل 100kHz تا 2MHz
 3. مدولاتور/ دمدولاتور DSB-SC و SSB با سیگنال حامل 500kHz تا 1MHz
 4. سازنده فرکانس PLL با فرکانس کاری 1kHz تا 1.5MHz
 5. فرکانس تولیدی نوسان ساز 500kHz تا 10MHz
 6. محدوده فرکانسی فیلتر پایین گذر 100Hz -3db تا 800Hz
 7. محدوده فرکانسی فیلتر بالا گذر 20kHz ،1kHz -3db
 8. منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
 9. سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200kHz و تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
عکس
توضیحات
کد
نوسان ساز و فیلتر پایین گذر/ با لا گذر
این ماژول شامل بخشهای نوسان ساز (هارتلی) و (کولپیتس) و فیلتر بالا گذر و پایین گذر می باشد.
مشخصات:
• فرکانس تولیدی نوسان ساز 500kHz تا 10MHz
• محدوده فرکانسی فیلتر پایینگذر(100Hz (-3db تا 800Hz
• محدوده فرکانسی فیلتر بالاگذر (1kHz (-3db تا 20kH
TC-94
ترکیب کننده فرکانس PLL
این ماژول جهت پیاده سازی PLL مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• فرکانس کاری 1kHz تا 1.5MHz
• فرکانس کریستال 1kHz یا 10kH
TC-93
مدولاتور/ دمدولاتور FM
این ماژول جهت انجام مدولاسیون/دمدولاسیون آنالوگ FM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سیگنال حامل مدولاتور(2kHz (LM566 تا 20kHz
• سیگنال صوت مدولاتور (1kHz (LM566 تا 5kHz
• سیگنال حامل دمدولاتور(2kHz (LM565 تا 20kHz
• سیگنال صوت دمدولاتور (1kHz (LM565 تا 5kH
TC-96
منبع تغذیه
این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ خروجی DC ثابت 5V , ±12V± 
• جریان خروجی ثابت 5/0.3A , ±12V/0.3A± 
• فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور 10Hz تا 200kHz
• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
TC-20
مدولاتور/ دمدولاتور DSB-SC ،SSB
این ماژول جهت انجام مدولاسیون DSB-SC و SSB بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• سیگنال حامل مدولاتور 500kHz ،Digital-SC تا 1MHz و دمدولاتور 500kHz
• سیگنال صوت مدولاتور 1kHz ،DSB-SC تا 2kHz و دمدولاتور 1kHz تا 3kHz
• سیگنال حامل مدولاتور 453kHz ،SSB و دمدولاتور 453kHz
• سیگنال صوت مدولاتور 1kHz ،SSB تا 2kHz و دمدولاتور 2kHz
TC-97
مدولاتور/ دمدولاتور AM
این ماژول جهت انجام مدولاسیون/ دمدولاسیون آنالوگ AM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• فرکانس سیگنال حامل 100kHz تا 2MHz
• فرکانس سیگنال صوت 1kHz تا 3kHz
• ولتاژکاری مدولاتور (12V±) و دمولاتور (12V±)
TC-99
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم