EN FA
سبد خرید 0

آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور - مدل DC-102

آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سرووموتور بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه های  کنترل خطی و کنترل دیجیتال استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • تحقیق رفتار فرآیندها در کنترل دیجیتال و آنالوگ
 • کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور در وضعیت های کنترل سرعت و موقعیت
 • بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال
 • کنترل کننده های دیجیتال و آنالوگ تناسبی-مشتقی- انتگرالی
 • امکان مشاهده و بررسی دقیق سیگنال های دیجیتال و آنالوگ
 • ماژول Embedded جهت پیاده سازی کنترل کننده های دیجیتال
 • امکان مشاهده و ثبت سیگنال های آنالوگ و دیجیتال درصفحه نمایش
 • امکان پیاده سازی سیستم ها تا مرتبه ششم
 • امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت
 • کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز
 1. فرآیند کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور با فراهم بودن فیدبک های آنالوگ و دیجیتال
 2. سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده ی دیجیتال 10 بیتی و کلاک سنکرون ساز قابل تنظیم
 3. بلوک های بهره تناسبی متغیر 0.2 تا 20 ، بهره انتگرالی 0.1 تا 20، بهره مشتقی 0.5 تا 10
 4. کنترل کننده های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده 1 تا 100
 5. مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ10 بیتی
 6. مشاهد ه سیگنال های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبناهای باینری و ده دهی
 7. بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت
 8. بهره های ثابت 0.1 و 10
 9. جمع و تفریق کننده سه ورودی
 10. بلوک معکوس کننده
 11. بلوک فرآیند های سریع و کند
 12. ماژول کلاک سنکرون ساز با فرکانس های 0.1Hz تا 10H
عکس
توضیحات
کد
منبع تغذیه
این ماژول جهت ساختن فرمان مرجع آنالوگ و دیجیتال و تنظیم فرکانس نمونه برداری ماژول های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سیگنال فرمان معادل جهت کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور نمایش می دهد. مشخصات:
• خروجی دیجیتال 10 بیتی
•خروجی آنالوگ - 10 تا 10 + ولت
• فرکانس کلاک دیجیتال: 0.1 ، 1، 10 و 100H
DC-20
ماژول Embedded Microcontroller
این ماژول جهت پیاده سازی انواع کنترل کننده های دیجیتال مورداستفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• یک میکروکنترلر ARM LPC1788 با قابلیت پروگرام کردن
• یک نمایشگر کاراکتری 2 در 8
• ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال استاندارد
• ورودی کلاک سنکرون ساز
DC-61
مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
این ماژول جهت تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و برعکس مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ورودی آنالوگ ±10V
• خروجی آنالوگ ±10V
• ورودی دیجیتال 10 بیتی
• خروجی دیجیتال 10 بیتی
DC-51
کنترل کننده PID دیجیتال
این ماژول یک کنترل کننده PID دیجیتال با الگوریتم بازگشتی به فرم سرعتی می باشد.
مشخصات:
• امکان تنظیم بهره های تناسبی، مشتقی و انتگرالی در محدوده 1 تا 100
• امکان مشاهده وضعیت سیگنال کنترلی
• ورودی و خروجی های استاندارد DB9
• ورودی ک اک سنکرون ساز
DC-62
PID Controller
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های قابل تغییر در محدودهای وسیع می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±10V
• بهره تناسبی 2/ 0 تا 20
• بهره انتگرالی 1/ 0 تا 20
• بهره مشتقی 05 / 0 تا 10
• بهره ثابت 2/ 0 تا 2
DC-63
سروو موتور با ترمز
سروو موتور با فیدبک سرعت و موقعیت همراه با ترمز مغناطیسی جهت اعمال اغتشاش می باشد.
مشخصات:
• فیدبک سرعت و موقعیت
• اغتشاش قابل تنظیم (ترمز مغناطیسی)
• عدم قطعیت قابل تغییر (دیسکهای متفاوت)
• نمایش موقعیت
DC-92
کنترل کننده پیش فاز و پس فاز
این ماژول جهت اعمال کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±12V
• کنترل کننده پیش فاز با محدوده ی 0005 / 0 تا 005 / 0
• کنترل کننده پس فاز با محدوده ی 02 / 0 تا 2/ 0
DC-64
جمع کننده و تفریق کننده
این ماژول جهت جمع و یا تفریق یک یا چند سیگنال آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژکاری 10 ±
• جمع کننده سه ورودی
• تفریق کننده سه ورودی
• معکوس کننده
DC-53
بهره تناسبی
این ماژول جهت ایجاد بهره تناسبی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±10V
• بهره تناسبی متغیر 2/ 0 تا 20
• بهره تناسبی ثابت 1/ 0
• بهره تناسبی ثابت 10
DC-50
فرآیند آنالوگ
این ماژول شامل شش فرآیند پایه می باشد.
مشخصات:
DC-91
فرآیندهای سریع
این ماژول شامل شش فرآیند سریع می باشد.
مشخصات:
DC-90
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم