EN FA
سبد خرید 0

آموزنده کنترل خطی آنالوگ - مدل DC-100

آموزنده کنترل خطی آنالوگ بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه کنترل خطی استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • امکان پیاده سازی سیستم ها تا مرتبه ششم
 • امکان پیاده سازی فرآیند های سریع و کند
 • امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت
 • کنترل کننده های تناسبی-مشتقی-انتگرالی
 • کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز
 • تحقیق رفتار سیستم های خطی
 • طراحی ماژولار با امکان تغییر نقطه کار
 • مقیاس فرآیندهای پایه
 • بهره های ثابت 0.1 و 10
 • بلو کهای بهره تناسبی متغیر 0.2 تا 20 ، بهره انتگرالی 0.1 تا 20، بهره مشتقی 0.5 تا 10
 • کنترل کننده پیش فاز با محدوده ی 0.0005 تا 0.005
 • کنترل کننده پس فاز با محدوده ی 0.02 تا  0.2
 • جمع و تفریق کننده سه ورودی
 • بلوک معکوس کننده
 • بلوک تنظیم نقطه کار
 • بلوک های فرآیند های سریع و کند

عکس
توضیحات
کد
منبع تغذیه
این ماژول جهت ساختن فرمان مرجع آنالوگ و دیجیتال و تنظیم فرکانس نمونه برداری ماژول های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سیگنال فرمان معادل جهت کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور نمایش می دهد. مشخصات:
• خروجی دیجیتال 10 بیتی
•خروجی آنالوگ - 10 تا 10 + ولت
• فرکانس کلاک دیجیتال: 0.1 ، 1، 10 و 100H
DC-20
کنترل کننده پیش فاز و پس فاز
این ماژول جهت اعمال کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±12V
• کنترل کننده پیش فاز با محدوده ی 0005 / 0 تا 005 / 0
• کنترل کننده پس فاز با محدوده ی 02 / 0 تا 2/ 0
DC-64
PID Controller
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های قابل تغییر در محدودهای وسیع می باشد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±10V
• بهره تناسبی 2/ 0 تا 20
• بهره انتگرالی 1/ 0 تا 20
• بهره مشتقی 05 / 0 تا 10
• بهره ثابت 2/ 0 تا 2
DC-63
جمع کننده و تفریق کننده
این ماژول جهت جمع و یا تفریق یک یا چند سیگنال آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژکاری 10 ±
• جمع کننده سه ورودی
• تفریق کننده سه ورودی
• معکوس کننده
DC-53
بهره تناسبی
این ماژول جهت ایجاد بهره تناسبی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:
• ولتاژ کاری ±10V
• بهره تناسبی متغیر 2/ 0 تا 20
• بهره تناسبی ثابت 1/ 0
• بهره تناسبی ثابت 10
DC-50
فرآیند آنالوگ
این ماژول شامل شش فرآیند پایه می باشد.
مشخصات:
DC-91
فرآیندهای سریع
این ماژول شامل شش فرآیند سریع می باشد.
مشخصات:
DC-90
قیمت : تماس بگیرید
سلام، سوالی دارید در خدمتیم